ΕΕΤΤ: Δημόσια διαβούλευση για τηλεφωνικά δίκτυα

Δημόσια Διαβούλευση διεξάγει η ΕΕΤΤ από τις 3 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2009, με αντικείμενο το σχέδιο Εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα προσδιορίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιοποίηση των απόψεων και των σχολίων των ενδιαφερόμενων φορέων για το συγκεκριμένο σχέδιο Εισήγησης που περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση καταστρεπτικής βλάβης ή ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Διενέργεια αξιολόγησης διακινδύνευσης (risk assessment).
• Κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan).
• Κατάρτιση σχεδίου εκτάκτων συνθηκών.
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου μέσω μέτρων εφεδρείας εξοπλισμού και τροφοδοσίας ισχύος, φυσικής ασφάλειας, συντήρησης και αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου.
• Διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών.
• Διασφάλιση της αδιάκοπης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, το σχέδιο Εισήγησης περιλαμβάνει θέματα έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με γεγονότα, τα οποία απειλούν ή επηρεάζουν τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών.

Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Νόμο 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα ελέγχει τη συμμόρφωση των παρόχων με την τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Εισήγησης.

Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από:
1. Τον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr
2. Τα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, (7ος όροφος), [Tηλ]: 210..., [Fax]: 210 6105049, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους γραπτώς, στην πιο πάνω διεύθυνση ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: WG_security@eett.gr μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2009, ώρα 13:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: